‹ Tillbaka / Back

Praktikant inom området social hållbarhet.

Intresseområde (Area of interest): Hälsa Samhälle Samhällsvetare och humanist Socialt arbete

Uppdragstyp (Type of assignment): Examensarbete/Uppsats Praktikplats

Beskrivning (description)

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Vi söker nu en praktikant inom funktionen Social hållbarhet som ska delta i arbetet inom uppdraget föräldrastöd.

Länsstyrelsens uppdrag inom föräldrastöd innebär att stötta kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar, vilka har som mål att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter under praktiken kommer bestå i att genomföra kartläggning och inventering på området, men även andra arbetsuppgifter inom området kommer att förekomma. Du kommer i huvudsak att arbete självständigt och själv ansvara för genomförandet av arbetsuppgifter, med tillgång till handledning.

I arbetet ingår att:
- Göra skriftliga sammanställningar och rapporter
- Delta i interna och externa möten och samverkansform
- Presentera information muntligt inför större och mindre grupper

Vi söker dig som studerar vid universitet/högskola som har ett intresse för frågorna. Du har en pågående utbildning inom samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt område, såsom folkhälsovetenskap, statsvetenskap eller annat utbildningsområde som Länsstyrelsen bedömer likvärdigt. Du befinner dig i slutskedet av din utbildning på grund- eller avancerad nivå. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om offentlig sektor. Det är även meriterande med erfarenhet av och kunskap om civilsamhället.
Praktiken genomförs under vårterminen, under perioden v.4-23.

Ett krav är att du är försäkrad via ditt lärosäte. Länsstyrelsen erbjuder arbetsplats under hela praktikperioden. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Intresseanmälan lämnas via e-post (se nedan). Inkom med ett personligt brev tillsammans med ett kortfattad CV.

Sista ansökningsdag (application deadline): 2018-12-14

Arbetsgivare (employer)

Länsstyrelsen Värmland

Social hållbarhet

Karlstad

http://www.lansstyrelsen.se/varmland

Kontaktperson (contact person)

Karin Lidén

karin.liden@lansstyrelsen.se