‹ Tillbaka / Back

Praktik inom projektet Tillgänglig Digitalt

Intresseområde (Area of interest): Samhälle Socialt arbete

Uppdragstyp (Type of assignment): Praktikplats

Beskrivning (description)

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Länsstyrelsen driver tillsammans med Region Värmland projektet Tillgänglig Digitalt sedan 2018 vilket fortsätter t. o. m 31 december 2019. Projektets syfte är att minska det digitala utanförskapet genom att erbjuda insatser för att höja den digitala kompetensen och tilliten till digitala tjänster. Det görs bland annat genom att anordna inspirationsdagar i länets kommuner där yngre (högstadieelever) lär äldre (65+) om teknik och digitala tjänster. Under dessa inspirationsdagar genomförs en enkätundersökning som syftar till att kartlägga framtida utbildningsbehov hos den aktuella målgruppen.
Projektet har i dagsläget genomfört utbildningar i 7 av länets kommuner och fler kommuner kommer att delta under hösten.

Vi erbjuder nu en praktikplats inom projektet. Arbetsuppgifterna består främst av sammanställning och analys av enkätsvar, men andra uppgifter kan tillkomma utifrån önskemål.

För att trivas och utvecklas i rollen tror vi att det är lämpligt att du är intresserad av sociala frågor som äldre i ett digitalt utanförskap och har en utbildningsinriktning som passar för praktikuppgiften. Vi ser gärna att du tar egna initiativ, ansvar och kommer med förslag på lämpliga analysfrågor.

Omfattningen kan anpassas men praktiken ska förläggas under perioden 2019-09-01 - 2020-01-20.


Sista ansökningsdag (application deadline): 2019-08-09

Arbetsgivare (employer)

Länsstyrelsen Värmland

Regional utveckling

Karlstad

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat.html

Kontaktperson (contact person)

Pernilla Gälldin (har semester under perioden 190626-190728, frågor besvaras under perioden 190729-190809)

pernilla.galldin@lansstyrelsen.se