‹ Tillbaka / Back

Informationshanterare till humanitära insatser

Intresseområde (Area of interest): Hållbar utveckling Information It Kommunikation Samhälle Samhällsvetare och humanist Teknik

Uppdragstyp (Type of assignment): Övrigt Projektarbete (kort) Stöduppdrag

Beskrivning (description)

Arbetar du med att analysera, bearbeta och sammanställa information och vill använda dina kunskaper i internationella insatser inom humanitärt bistånd? Anmäl dig då till vår resursbas, där vi just nu söker Informationshanterare/Information Management Officer.
Läs mer om uppdraget och vad det innebär att vara en del av resursbasen.

Sista ansökningsdag (application deadline): 2019-04-30

Arbetsgivare (employer)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

-

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Delta-i-insats/Pagaende-rekryteringar/Aktuella-rekryteringar/?FileNo=2019-04355&epslanguage=sv

Kontaktperson (contact person)

Mire Krasniqi Eklöf

mire.krasniqieklof@msb.se