‹ Tillbaka / Back

Examensarbete – Utvärdering av regionalt projekt med skogen som gemensam arena

Intresseområde (Area of interest): Information Kommunikation Naturvetenskap Teknik Turism

Uppdragstyp (Type of assignment): Examensarbete/Uppsats

Beskrivning (description)

Ett projekt vid namn Skogsriket Värmland har drivits under fyra års tid, vi går nu in i slutskedet av projektet och ska därmed utvärdera projektet och dess aktiviteter. Den gemensamma arenan är skogen och projektet har fokuserat på tre områden - Ökad förädling av skogsråvara, Besöksnäring samt kompetensförsörjning till skogsnäringen. Hela projektet har strävat efter ett jämställdhetsfokus. Den ökade förädlingen har gått från träförädlare till att mer rikta in sig mot ökat byggande i trä, besöksnäringen har fokuserat på naturturism och kompetensförsörjning har fokuserat på att informera och locka fler till skogsnäringen. Varje fokusområde har ett nätverk som varit delaktiga i aktiviteter utifrån deras behov. Nätverken består av anställda, egenföretagare, föreningsaktiva samt en del övriga som är intresserade av ämnet. Vi tänker oss en intervjuundersökning för att få reda på effekter och nytta av projektets aktiviteter och arrangemang.

Sista ansökningsdag (application deadline): 2019-07-07

Arbetsgivare (employer)

Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen

Värmland

Karlstad/Arvika Värmland

http://www.skogsstyrelsen.se

Kontaktperson (contact person)

Linda Jakobsson

linda.jakobsson@skogsstyrelsen.se