‹ Tillbaka / Back

Examensarbete -GIS

Intresseområde (Area of interest): Ingenjör Miljö Samhälle Teknik

Uppdragstyp (Type of assignment): Examensarbete/Uppsats

Beskrivning (description)

UNIVA AB är ett växande konsultföretag med gedigen erfarenhet inom mark, gata och VA. Vi är en samarbetspartner till våra kunder under hela processen från tidig utredning till projektering, byggskede och förvaltning av kommunal infrastruktur.
En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. I dag lägger svenska VA-organisationer stora summor per år på förnyelse av VA-näten.
Vi behöver hjälp med att ta fram ett GIS-baserat förnyelseplaneringsverktyg med målet att hitta en prioriteringsordning för ombyggnation/förnyelse av de allmänna VA-ledningsnäten.

Vi söker dig som ska göra ditt examensarbete och har läst Lantmäteriteknik och geografisk IT eller Energi- och miljöteknik.

Sista ansökningsdag (application deadline): 2018-12-14

Arbetsgivare (employer)

UNIVA AB

Karlstad

http://www.univa.se

Kontaktperson (contact person)

Pernilla Brunsell

pernilla.brunsell@univa.se