‹ Tillbaka / Back

Examens- eller projektarbete angående avfallshanteringsprocessen vid vår produktion i Karlskoga

Intresseområde (Area of interest): Hållbar utveckling Miljö

Uppdragstyp (Type of assignment): Examensarbete/Uppsats Projektarbete (kort)

Beskrivning (description)

Examensarbete angående avfallshanteringsprocessen vid vår produktion i Karlskoga
Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.
Vid vår produktionsenhet i Karlskoga, med ca 350 anställda, producerar vi i första hand program för missil- och understödsvapen.

Saab Dynamics AB ska under 2019, genomföra en översyn av verksamhetens avfallsströmmar i syfte att styra avfallet till lämpligaste hantering. En redovisning av översynen tillsammans med åtgärder ska redovisas i miljörapporten för aktuellt år.
Det är ca 15 år sedan en total genomlysning senast genom¬fördes av avfallshanteringen, därför finns ett behov av en ny genomgång.
Syftet med projektet är dels att uppfylla förslag till villkor i nytt miljötillstånd, dels att få en bra, säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv avfallshantering.
Lagkraven kring avfallshantering är omfattande och hänsyn måste alltid tas till EU:s avfallstrappa:

Examensarbetet gäller vid vår produktion på Björkborns industriområde i Karlskoga och ska genomföras under hösten 2019.
Omfattningen kan diskuteras.
Exempel på frågeställningar
Vad skickas till öppen förbränning idag
Vad skickas till avfallskvarnen idag?
Vad går till deponi idag?
Kan mer avfall återvinnas?
Kan vi förbättra logistiken samt förvaring av det som inte är kontaminerat
Vilken partner skall vi jobba med idag?

Det är i första hand mängden avfall till öppen förbränning som länsstyrelsen vill att vi ska försöka minska.
Lämplig utbildning är Miljöteknik och motsvarande

Kontaktperson Karin Jensen, ansvarig för yttre miljö, 073-4463391

Ansökan skickas till:
Saab Dynamics AB
Att: Dan Ericson
Avd. ORFA
69180 Karlskoga

Sista ansökningsdag (application deadline): 2019-05-31

Arbetsgivare (employer)

Saab Dynamics AB

Karlskoga

saabgroup.com

Kontaktperson (contact person)

Karin Jensen, 073-4463391

karin.jensen@saabgroup.com