Om uppdragsbörsen


Uppdragsbörsen är webbplatsen där arbetsgivare och studenter får kontakt och där uppdrag förmedlas.

 

Du som är student vid Karlstads universitet

Genom att samarbeta med organisationer och företag under din tid som student ökar du chansen att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Vi menar att du har bäst nytta av kontakter med arbetslivet om du knyter dem redan under tiden som student. Uppdragsbörsen är ett sätt att knyta arbetslivskontakter. På Uppdragsbörsen kan du själv och kostnadsfritt lägga ut en förfrågan om praktikplats, uppdrag för ditt examensarbete eller extrajobb för att dryga ut studiemedlen. Du kan också söka efter uppdrag som arbetsgivaren har lagt ut. För att lägga upp en förfrågan behöver du först registrera dig som student.

Du som är arbetsgivare

Genom att lägga upp uppdrag på Uppdragsbörsen kommer du i kontakt med Karlstads universitets ca 11 500 studenter som har mycket att erbjuda dig som arbetsgivare. Du kan exempel få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom deras examensarbeten eller fältstudier. En student kan komma och göra sin praktikperiod hos ditt företag och på så vis bidra med ny kunskap. Du lägger själv upp uppdraget kostnadsfritt och enkelt men först behöver du registrera dig som arbetsgivare.

Bra att känna till om Uppdragsbörsen

Är din organisation intresserad av att få hjälp av en student genom ett examensarbete? Det finns det ett antal punkter som kan vara bra att känna till:

– De flesta kurser där studenter skriver ett examensarbete påbörjas i början av antingen vår- eller höstterminen. Därför kan det vara bra att lägga ut annonsen i god tid och låta annonsen ligga ute under en längre period.

– Själva skrivandet av examensarbetet föregås av en eller flera teori- och metodkurser. Vissa studenter bestämmer uppsatsämne innan kurserna startar, andra under kurserna. Studenten handleds av en handledare utsedd av universitetet.

– Ett examensarbete omfattar antingen 15, 22,5 eller 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Detta ställer krav på ett väldefinierat examensämne som är anpassat till tidsramen.

– Vissa studenter som skriver uppsats för ett företag gör två versioner av uppsatsen. En version som fokuserar på företagets frågeställningar och vad företaget vill ha ut av uppsatsen. Samt en version med fullständig formalia så som till exempel teori- och metodanknytning. Formalia kan vara mindre viktig för företaget men är ett måste för studenten för att få godkänt.

Samarbetspartners

Uppdragsbörsen har många samarbetspartner (se längst ned på denna sida). Klicka på varje logga för mer information.

Villkoren

Karlstads universitet förbehåller sig rätten att avgöra vilket innehåll som är olämpligt vid kontroll av inkommet material till Uppdragsbörsen. Vi avstår från publicering om det är uppenbart att:

– arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till något lagbrott
– arbetstagaren förväntas uppträda i pornografiska sammanhang
– anställningen förutsätter att sökanden själv svarar för kostnader för till exempel utbildning eller tester för att komma till stånd
– arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde
– uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.
– anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det klart framstår som olämpligt att medverka vid rekrytering.