Om Mentorskap

Om mentorskap Att vara mentor Att vara adept

Mentorskap är en relation för utveckling och lärande. Ett verktyg för att stimulera till yrkesmässig och personlig utveckling. När vi talar om mentorskap menar vi två personer – en mentor och en adept – som träffas för att utvecklas gemensamt. Genom mentorskapet får adepten stöd, bollplank och vägledning av mentorn.

 

Mentorskap är i första hand att synliggöra och stärka en individs hela potential. För både mentor och adepten innebär det en ömsesidig relation. Att bli medveten om sina egna tankar och idéer genom att ta del av en annan människas tankar, synsätt och värderingar.

För ett lyckat mentorskap

Karlstads Universitet KAU 2011

Ett bra mentorskap är en relation som utvecklar både adept och mentor. Här kan båda läsa mer om hur ni skapar ett lyckat mentorskap och får ut så mycket som möjligt av det.

 

 

Steg för steg
Mentorskapet är en process med olika steg. Den kan se olika ut från ett mentorskap till ett annat – men det viktiga är att både mentor och adept är överens om hur just er process ska se ut.

 

Mer information
Om du vill veta mer om mentorskap, kan du alltid kontakta Karlstads universitets samverkanskoordinatorer.

Kontakt

 

Bli mentor Sök mentor